1 A – Časové údaje: včera, dnes a zítra

1 B – Jak se učit dny v týdnu

1 C – Jak se naučit měsíce

2 – Základní fráze: pozdrav, poděkování

3 A – Rodina 1. část

3 B – Rodina 2. část

4 – Číslovky

5 – Barvy

6 – Kdo, co, kdy, kde

7 – Protiklady: hodně x málo, rychle x pomalu

8 – Počasí

9 – Potraviny

9 B – Luštěniny

9 C – Zelenina

9 D – Ovoce